Avfallshantering för företag

Planering av avfallshantering

Här hittar du information om hur du kommer igång med avfallshanteringen på företaget. Företag sparar både pengar och på miljön när avfallet sorteras där det uppstår. För att få hanteringen av avfallet att löpa så smidigt som möjligt i företaget, löns det att planera den ordentligt. Läs mera om detta i avsnittet under fliken Planering av avfallshantering.

Anslutning till avfallshantering

Enligt avfallslagen är företag skyldiga att ordna hanteringen av avfall som uppstår vid företagsverksamheten, samt att se till att avfallet transporteras och behandlas på ett kontrollerat sätt (13 och 15 § i avfallslagen). Läs mera om hur företaget ansluter sig till avfallshantering via fliken Anslutning till avfallshantering.

Affärslokaler i en bostadsfastighet

Affärslokaler i en bostadsfastighet kan välja att hantera sitt avfall på samma sätt som fastighetens bostäder. Det är möjligt när mängden avfall som uppstår är liten, och avfallet är sådant att det går att hantera som hushållsavfall enligt Ekorosks sorteringsanvisningar. Läs mera om detta under rubriken Affärslokaler i en bostadsfastighet.