Yritysten jätteiden käsittely

Jätteidenkäsittelyn suunnittelu

Täältä löydät tietoa jätteidenkäsittelystä yrityksissä. Kun jätteet lajitellaan yrityksessä heti niiden syntyessä, säästetään sekä kustannuksia että ympäristöä. Jotta jätteiden käsitteleminen onnistuu yrityksessä mahdollisimman sujuvasti, se kannattaa suunnitella hyvin. Lue lisää kohdasta Jätteidenkäsittelyn suunnittelu.

Liittyminen jätehuoltoon

Jätelain mukaan yritys on velvollinen järjestämään yritystoiminnassa syntyvän jätteen käsittelyn ja varmistamaan, että jätteet kuljetetaan ja käsitellään asianmukaisella tavalla (jätelaki 13 ja 15 §). Lue lisää siitä, miten yritys liittyy jätehuoltoon kohdasta Liittyminen jätehuoltoon.

Asuinkiinteistössä toimivat yritykset

Asuinkiinteistössä toimivat yritykset voivat käsitellä jätteensä samalla tavalla kuin kiinteistön asukkaat. Tämä on mahdollista silloin, kun jätettä syntyy vähän ja jäte on sellaista, että se voidaan käsitellä kotitalousjätteen tavoin Ekoroskin lajitteluohjeiden mukaisesti. Lue tästä lisää kohdasta Asuinkiinteistössä toimivat yritykset.