Materiaalitori

Kunnan toissijainen jätehuoltopalvelu

Ekorosk on kuntien omistama jäteyhtiö, jonka pääasiallisena vastuualueena on kotitalouksien sekä kunnallisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätteiden käsittelyn järjestäminen. Ekorosk on jätelain 33 §:n mukaan velvollinen järjestämään jätehuollon toissijaisesti myös muulle jätteelle, kuin sille, josta se on ensisijaisesti vastuussa. Tämän toissijaisen jätehuoltopalvelun (TSV) edellytyksenä kuitenkin on, että jätteen haltija pyytää sitä yksityisen palveluntarjonnan puutteen vuoksi, ja että jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.

Jätteen käsittelymaksut alle 2 000€ tai kiireellinen tarve

Jos yrityksen jätteiden käsittelypalvelun arvo on alle 2 000 euroa vuodessa, tai jos kyseessä on kiireellinen ja ennakoimaton tarve, yritys voi tuoda jätteet suoraan Ekoroskille. Palvelusta ei näissä tapauksissa tarvitse tehdä sopimusta ja Ekorosk ottaa jätteet vastaan tavalliseen tapaan.

Jätteen käsittelymaksut yli 2 000€

Jos yrityksen jätteiden käsittelypalvelun arvo on yli 2 000 euroa vuodessa, yrityksen tulee käyttää Materiaalitoria (www.materiaalitori.fi) muun palvelutarjonnan puutteen osoittamiseen. Materiaalitori on Motivan ylläpitämä jätelain mukainen sähköinen alusta, josta voi etsiä yritystoiminnan jätteille käsittelypalvelua. Yrityksen tulee rekisteröityä ja julkaista ilmoitus Materiaalitoriin. Ilmoitus tulee julkaista vähintään 14 vuorokaudeksi. Yritys arvioi Materiaalitorin kautta tulleiden tarjousten sopivuutta ja kohtuullisuutta. Yritys päättää itse käyttääkö se tarjottuja palveluita vai ei. Jos Materiaalitorilla ei tarjota yritykselle sopivaa palvelua 14 vuorokauden kuluessa, yritys voi pyytää Ekoroskia ottamaan jätteet vastaan. Tällöin Ekorosk tekee yrityksen kanssa TSV-sopimuksen, ja jätettä voidaan toimittaa Ekoroskille sopimuksen voimassaolon ajan (enimmillään kolme vuotta).