Materiaalitori

Jos yritys käyttää jätteidenkäsittelypalveluita alle 2000 euron arvosta vuodessa, Ekorosk ottaa jätteet vastaan tavalliseen tapaan.

Jos yritys käyttää jätteidenkäsittelypalveluita yli 2000 euron arvosta (ALV 0 %) vuodessa, yrityksen jätteiden käsittelyä toissijaisesti koskevat seuraavat ehdot:

Jätteiden haltijan, eli yrityksen, tuleen ensin yrittää löytää yksityinen jätteidenkäsittely-yritys jätteidensä käsittelemiseen Materiaalitori-verkkoalustan kautta (materiaalitori.fi). Jos Materiaalitorilla ei tarjota sopivaa palvelua kohtuullisin ehdoin 14 vuorokauden kuluessa, yritys voi pyytää Ekoroskia ottamaan jätteet vastaan toissijaisesti kunnallisena jätteenä. Tässä tapauksessa yritys solmii Ekoroskin kanssa sopimuksen jätteiden käsittelystä enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Ekorosk ei voi tarjota yrityksen jätteiden käsittelyä toissijaisesti kunnallisena jätteenä, ennen kuin yritys on tarjonnut jätteitään yksityisille jätteidenkäsittely-yrityksille osoitteessa materiaalitori.fi.

Toissijaista jätteidenkäsittelyä koskevat sopimukset, jotka on solmittu Ekoroskin kanssa ennen vuotta 2020, ovat voimassa sopimuskauden loppuun (eli kolme vuotta). Näiden yritysten ei tarvitse käyttää Materiaalitoria sopimuksen voimassaolon aikana.

Materiaalitori on valtionyhtiö Motivan jätelain tarpeisiin perustama sähköinen alusta.

Mitä toissijainen kunnallinen jätteidenkäsittely tarkoittaa? Ekorosk on kuntien omistama jätteidenkäsittely-yhtiö. Sen pääasiallisena vastuualueena on kotitalouksien sekä kunnallisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätteiden käsittelyn järjestäminen. Sen lisäksi Ekorosk vastaa vaarallisen jätteen vastaanottamisesta ja käsittelystä. Ekorosk on myös velvollinen tarjoamaan kunnallista jätteidenkäsittelyä toissijaisesti, eli yrityksille, jos jätteiden haltija sitä pyytää kohtuullisilla ehdoilla toimivien yksityisten palveluntarjoajien puutteellisesta tarjonnasta johtuen, ja jos jäte sopii laadun ja määrän perusteella kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätteidenkäsittelyjärjestelmässä.

Jätelain rajoitusten takia kunnallisella jäteyhtiöllä on vain rajalliset mahdollisuudet tarjota yrityspalveluita avoimilla markkinoilla ilman toissijaisesta kunnallisesta jätteidenkäsittelystä tehtyä sopimusta. Myös jätteenkuljetusyritykset voivat tehdä Ekoroskin kanssa sopimuksen jätteidenkäsittelystä yritykselle. Linkki Materiaalitoriin alla.