Asuinkiinteistössä toimivat yritykset

Asuinkiinteistössä toimivat yritykset voivat käsitellä jätteensä samalla tavalla kuin kiinteistön asukkaat, yrityksen toimialasta riippuen. Tämä koskee myymälöitä ja toimistoja, jos syntyvän jätteen määrä on vähäinen. Jäte tulee voida lajitella kotitalousjätteenä Ekoroskin kotitalouksien lajitteluohjeiden mukaan.

Kahvilat, ruokalat ja ravintolat tarvitsevat erilliset jäteastiat biojätteelle ja mahdollisesti myös muille jätetyypeille, kuten metallille tai pakkauslasille, jos toiminnassa syntyy paljon tällaista jätettä.

Jos yritys valitsee jätteiden lajittelun samalla tavalla kuin kiinteistön asukkaat, jätteidenkäsittelyn tulee sisältyä vuokrasopimukseen.

Lue lisää jätteidenkäsittelystä kotitalouksien järjestelmän mukaisesti kohdasta Asunto-osakeyhtiöt.