Siirtoasiakirjat

Jätteiden haltijan tulee aina tuntea jätteiden tyyppi ja sisältö. Pirilön jätekeskukseen tai Storkohmon jäteasemalle vietävän jätteen mukana on oltava siirtoasiakirja. Asiakirja sisältää yrityksen, jätteiden ja jätteenkuljetusyrityksen tiedot.

Jätelain pykälän 121 mukaan mukana on aina oltava siirtoasiakirja, kun jätettä kuljetetaan ja luovutetaan vastaanottajalle pykälän 29 mukaan, kuten Ekoroskille. Tämä koskee seuraavia jätteitä: vaarallinen jäte, sakokaivojen ja suljettujen järjestelmien liete, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen liete, rakennus- ja purkujäte sekä epäpuhdas puu. Asiakirja on kolmiosainen, ja sen yksi osa jää asiakkaalle, yksi kuljetusyritykselle ja yksi jätteenkäsittelijälle. Yritys saa siirtoasiakirjan kuljetusyritykseltä.

Tarkastus kaatopaikalla

Jätekuorma tarkastetaan sen vastaanottamisen yhteydessä. Tarkastuksessa varmistetaan, että jäte vastaa jätekuormaan liittyvän asiakirjan sisältöä. Jos jäte ei vastaa asiakirjaa, kuormaa ei oteta vastaan.  

Storkohmon jäteasema

Ulf Grahn, vaa’an- ja asemanhoitaja

Puh. (06) 781 4540

Sähköposti: storkohmo(a)ekorosk.fi