Materiaalit ja laatuvaatimukset

Otamme toimipisteissämme vastaan monenlaista materiaalia yrityksiltä. Tästä voit lukea lisää materiaaleista, niiden määritelmistä ja niitä koskevista laatuvaatimuksista.  

Asbesti: asbestia käytettiin monissa materiaaleissa ja rakenteissa 1960- ja 1970-luvuilla, jopa 1980-luvulle saakka. Lain mukaan kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa kiinteistöissä tulee suorittaa sertifioidun yrityksen tekemä asbestikartoitus ennen niiden purkamista.   

Asfaltti: pihojen ja tienrakennuksen asfalttijäämiä ottavat vastaan myös yksityiset asfalttialan toimijat.

Tuhka: Lämpölaitokselta

Paalimuovi: maanviljelysmuovit voidaan jakaa kolmeen laatuluokkaan riippuen siitä, kuinka paljon rehujäämiä niissä on ja kuinka hyvin ne on lajiteltu. 1. Vain paalimuovi, sisältää hyvin vähän rehujäämiä. 2. Paalimuovi, jonka seassa on suursäkkejä, AIV-muovia, kartonkia ja rehujäämiä. 3. Paalimuovi, jonka seassa on AIV-muovia, piensäkkejä, kanistereita, kartonkia, verkkoa, nauhoja ja paljon rehujäämiä. 

Betoni ja kivimateriaali <1 x 1 x 1 m: pieniä paloja, esimerkiksi purkukohteista

Betoni ja kivimateriaali >1 x 1 x 1 m_ isoja paloja, esimerkiksi purkukohteista

Betonipalkit: esimerkiksi betoniseinät purkukohteista.

Biojäte, 1. luokka: puhdas biojäte, kuten pilaantuneet elintarvikkeet, kalanperkeet sekä hedelmien, vihannesten ja kananmunan kuoret. Myös teepussit sekä suodatinpussit ja kahvinporot laitetaan biojätteeseen. Biojätepussiin ei saa laittaa jogurttipurkkeja, leipä- ja hedelmäpusseja tai muita pakkauksia.

Biojäte, 2. luokka: vanhentuneita elintarvikkeita sisältävät pakkaukset 

Polttoöljyä sisältävä vesi: tyhjän polttoöljytankin vesi ja pilssivesi.

Kaatopaikkajäte, rakennusala: jäämämateriaali purkukohteista, esimerkiksi vuorivilla ja kipsi.

Kaatopaikkajäte, teollisuus: esimerkiksi veneteollisuuden jäte.

Kaatopaikkajäte, yhteiskunta: hyötykäyttöasemien jäte.

Energiajäte, 1. luokka: tavallinen energiajäte, joka toimitetaan rinnakkaispolttoon.

Energiajäte, 2. luokka: vain terveyden-, sairaan- ja vanhustenhoidon energiajäte.

Energiajäte, 3. luokka: energiajäte, joka toimitetaan massapolttoon.

Saastunut betoni, ei öljyinen: betoni, josta on puhdistettu esimerkiksi happo, testattu ja luokiteltu.

Saastunut maa, ei öljyinen: maa, josta on puhdistettu esimerkiksi happo, testattu ja luokiteltu.

Kipsi: esimerkiksi purkukohteista

Lasi: tasolasi

Lasikuitu: Ekoroskilla on poikkeuslupa lasikuitujääminen sijoittamiseen kaatopaikalle.

Hartsijäte: Ekoroskilla on poikkeuslupa lasikuitujääminen sijoittamiseen kaatopaikalle.  

Hieman saastunut maa, ei öljyinen: tulee olla testattu ja luokiteltu.

Öljyinen maa-aines, 0,01–0,19 %: tulee olla testattu ja luokiteltu.

Öljyinen maa-aines, 0,2–1,99 %: tulee olla testattu ja luokiteltu.

Öljyinen maa-aines, > 2 %: tulee olla testattu ja luokiteltu.

Öljyinen betoni: tulee olla testattu ja luokiteltu.

Öljyinen vesi: tulee olla testattu ja luokiteltu.

Lajittelematon jäte: lajittelematon jätekuorma, esimerkiksi purkujätettä

Puhdas maa: esimerkiksi kenttätyöstä

Risut ja puutarhajäte: risut, ruoho, oksat ja lehdet

Liete erotuskaivoista: kaivojen hiekka ja pesuvettä.

Kannot: ilman ylijäämämaata, raivaustöistä

Painekyllästetty puu: purkukohteista

Puujäte, 1. luokka: puhdas puujäte, kierrätettävä puu ilman pintakäsittelyä.

Puujäte, 2. luokka: sekalainen puujäte, purkupuu, pintakäsitelyty. voi sisältää nauloja.

Vesi hiekanerotuskaivoista: kaivojen ja putkien puhdas huuhteluvesi

Vesi- ja öljypitoinen liete: öljystä saastunut liete

Ylijäämämaa, joka sisältää kantoja: maarakennuksesta