Pohjanmaan Biokaasu

Omistajuus

Ab Ekorosk Oy on yksi Pohjanmaan Biokaasu Oy:n pääosakkaista yhdessä Kokkolan Veden ja Pietarsaaren Veden kanssa. Vähemmistöosakkaina mukana ovat Evijärven, Lappajärven ja Vöyrin kunnat sekä Kronoby Vatten och Avlopp Ab ja Toholammin puhdistamo .

Lietteen vastaanotto

Laitos ottaa vastaan jätevedenpuhdistamoissa syntyvää lietettä sekä Ekoroskin toiminta-alueen sakokaivoista peräisin olevaa lietettä. Lisäksi biokaasulaitoksessa voidaan käsitellä pieni osa teollisuuden lietteistä. Käsiteltäviä lietteitä laitokseen tulee arviolta 80 000 – 100 000 m³ vuodessa.

Lietteen käsittely

Biokaasulaitoksessa liete käsitellään mädätysprosessin avulla, jonka
lopputuotteena saadaan biokaasua ja maanparannusaineeksi sopivaa
mädätysjäännöstä. Biokaasun energiasisältö saadaan talteen sähkön ja
lämmön muodossa. Yksi neljäsosa tuotetusta sähköstä sekä kaikki lämpö
menevät laitoksen käyttöön. Ulkoiseen verkkoon johdetaan loput, eli kolme neljäsosaa tuotetusta sähköstä.

Yhteystiedot

Pohjanmaan Biokaasu Oy

Käyntiosoite:

Hopeakivenlahdentie, 67900 Kokkola

Sijaintitiedot:

68.870697, 23.066600

Postiosoite: 

Launisaarentie 90, 68600 Pietarsaari

Aukioloajat:

Maanantai-perjantai klo 8.00–16.00

Yhteyshenkilö:

Ville Sydänmetsä, käyttöinsinööri, tekniset asiat

Puh. 040 4882 862

Sähköposti: ville.sydanmetsa(a)kokkola.fi

Michael Östman, toimitusjohtaja, sopimusasiat

Puh. 040 5036 480

Sähköposti michael.ostman(a)ekorosk.fi

Tommy Nordström, käyttöpäällikkö, kompostointikenttä

Puh. 040 5479 718

Sähköposti tommy.nordstrom(a)ekorosk.fi