Jätteidenkäsittelyn suunnittelu

Jätteen tuottaja, eli yritys, maksaa kaikesta Ekoroskille tuotavasta jätteestä käsittelymaksun. Lajitellun, erillisissä säiliöissä toimitettavan jätteen käsittelymaksu on alhaisempi kuin lajittelemattomasta jätteestä perittävä maksu. Jäte kannattaa siis lajitella heti sen syntyessä. Nykyisin kierrättämisestä huolehtiminen asianmukaisella tavalla on yrityksille myös imagokysymys. Tietoa Ekoroskin käsittelymaksuista yrityksille on kohdassa Hinnasto yrityksille.

Tee jätteidenkäsittelystä mahdollisimman helppoa, tehokasta ja taloudellista suunnittelemalla se hyvin. Seuraavassa on joitakin vinkkejä jätteidenkäsittelyyn:

  1. Käy jokainen työvaihe ja työasema läpi ja selvitä, mitä jätetyyppejä niissä syntyy. 
  2. Mieti, minne eri jätetyyppien jäteastiat kannattaa sijoittaa. Kysy jäteastioiden käyttäjien eli työntekijöiden mielipidettä.
  3. Harkitse, riittävätkö ulkona olevat jäteastiat, vai tarvitaanko työasemien luokse pienemmät astiat tai häkit usein syntyville jätteille.  
  4. Tee jätteiden lajittelusta osa kaikkien työntekijöiden päivittäisiä työtehtäviä sisällyttämällä lajittelu ja pienempien jäteastioiden tyhjentäminen työnkuvaukseen.
  5. Eri jätetyyppien jäteastiat voidaan vuokrata jätteidenkuljetusyritykseltä tai hankkia itse. 
  6. Tee sopimus jätteiden tyhjennyksestä ja kuljetuksesta. Muista tarkistaa jäteastioiden hinnat ja vertailla niitä hankintavaiheessa. 
  7. Muista, että jokainen tyhjennyskerta maksaa. Seuraa siis jätemäärää ja jäteastioiden täyttymistä. Optimoi jäteastioiden koko, jotta ne tyhjennetään niiden ollessa täysiä. Huomaa, että biojäteastia tulee tyhjentää vähintään joka toinen viikko hygieniasyistä. Muiden jäteastioiden tyhjennysväli voi olla pidempi. Ekorosk voi neuvoa tässä asiassa.  
  8. Jos yritys käyttää Ekoroskin jätteidenkäsittelypalveluita yli 2000 euron arvosta vuodessa, tutustu ensin kohdassa Materiaalitori oleviin tietoihin.
  9. Huomaa, että Ekorosk ei ota vastaan I-luokan energiajätettä tai I- tai II-luokan puujätettä yrityksiltä. I-luokan energiajätettä tai puujätettä ottaa vastaan esimerkiksi Ewapower.

Jos sinulla on kysyttävää jätteidenkäsittelystä, ota yhteyttä Ekoroskin neuvojaan sähköpostitse osoitteeseen info@ekorosk.fi puhelimitse numeroon 06 781 4500.