Planering av avfallshantering

Avfallsproducenten det vill säga företaget betalar behandlingsavgift för allt avfall som levereras till Ekorosk. Sorterat avfall som levereras i skilda behållare har lägre behandlingsavgift än osorterat avfall. Det löns alltså att sortera avfallet genast när det uppstår. Idag är det också en imagefråga för företag i relation till sina kunder att man sköter återvinningen på ett korrekt sätt. Uppgifter om Ekorosks behandlingsavgifter för företag hittar du under fliken Prislista för företag.

Gör avfallshanteringen så enkel, effektiv och ekonomisk som möjligt genom att planera den ordentligt. Nedan följer några tips för avfallshanteringen:

  1. Gå igenom varje arbetsmoment och arbetsstation och notera vilka avfallsslag som uppstår där.
  2. Fundera var ni bäst kan placera avfallskärl för de olika avfallsslagen som uppstår. Det löns att diskutera detta med personalen, eftersom de ska använda avfallskärlen.
  3. Överväg om ni klarar er med avfallskärl bara på utsidan, eller om ni också har behov av mindre kärl eller häckar vid arbetsstationerna för avfallsslag som uppstår ofta.  
  4. Gör sorteringen av avfall till en del av de dagliga arbetsuppgifterna för envar genom att skriva in sortering och tömning av mindre avfallskärl i arbetsbeskrivningen.
  5. Sopkärl för de olika avfallsslagen kan ni hyra av en transportör eller köpa själva.
  6. Upphandla tömningen och transporten av avfallet. Kom i håg att kontrollera och jämföra kostnaderna för sopkärlen vid en upphandling.
  7. Kom ihåg att varje tömning kostar. Följ därför upp mängden avfall och hur fort sopkärlen fylls. Optimera storleken på sopkärlen, så att de töms när de är fulla. Observera att bioavfall måste tömmas åtminstone varannan vecka av hygieniska skäl. Kärlen för övriga avfallsslag kan tömmas med längre mellanrum. Här kan Ekorosk bistå med hjälp och rådgivning.  
  8. Ifall företaget behöver avfallshanteringstjänster av Ekorosk till ett värde över 2 000 euro om året bör man först bekanta sig med informationen under fliken Materialtorget.
  9. Notera att Ekorosk inte tar emot energiavfall I eller trä I eller trä II av företag. Energiavfall I eller trä tas exempelvis emot av Ewapower.    

Kontakta gärna Ekorosks rådgivare om du har frågor kring din avfallshantering, du når oss på epost info@ekorosk.fi eller tfn 06 781 4500.