Transporterat till Pirilö eller Storkohmo

Företagsavfall som transporteras till Pirilö avfallscentral eller Storkohmo deponi och vägs in.

Behandlingspris (moms 0%) €/ton

Prislista för företag

Deponiavfall Samhälle

Deponiavfall Byggnads

Deponiavfall Industri

Asbest      

Aska

Energiavfall 2 klass

Energiavfall 3 klass    

Balplast                

Glasfiber

Hartsavfall       

Limavfall          

Gips

Tryckimpregnerat trä

Ris & trädgårdsavfall                

Stubbar

Ren jord           

Lindrigt förorenad jord, inte oljig

Oljeblandad jord 0,01-0,19%

Oljeblandad jord 0,2-1,99%  

Förorenad jord, inte oljig

Överskottsjord med stubbar

Oljeblandad jord > 2 %           

Betong- och stenmaterial <1x1x1m

Betong- och stenmaterial >1x1x1m

Oljig betong 

Förorenad betong, inte oljig

Vatten- och oljehaltigt slam

Slam från avskiljningsbrunn

Vatten från sandavskiljningsbrunnar

Glas

Asfalt

Bioavfall 1 klass

Bioavfall 2 klass

Osorterat avfall

Oljigt vatten   

Brännoljehaltigt vatten          

Omlastningstillägg

Felsorteringstillägg                   

1.5.2023

200,00

200,00

200,00

225,00

200,00

120,00

120,00

80,00

220,00

160,00

160,00

200,00

330,00

15,00

35,00

3,00

42,50

42,50

54,00

69,00

63,00

84,00

20,00

25,00

84,00

84,00

115,00

50,00

25,00

200,00

25,00

115,00

155,00

250,00

115,00

380,00

30,00

150,00