Transporterat till Pirilö eller Storkohmo

Företagsavfall som transporteras till Pirilö avfallscentral eller Storkohmo deponi och vägs in.

Behandlingspris (moms 0%) €/ton

Prislista för företag1.1.2024
Deponiavfall Samhälle200,00
Deponiavfall Byggnads200,00
Deponiavfall Industri200,00
Asbest 225,00
Aska200,00
Energiavfall 2 klass110,00
Energiavfall 3 klass    110,00
Balplast    80,00
Glasfiber220,00
Gips200,00
Tryckimpregnerat trä330,00
Ris & trädgårdsavfall     15,00
Stubbar35,00
Ren jord  3,00
Lindrigt förorenad jord, inte oljig42,50
Oljeblandad jord 0,01-0,19%42,50
Oljeblandad jord 0,2-1,99%  54,00
Förorenad jord, inte oljig69,00
Överskottsjord med stubbar63,00
Oljeblandad jord > 2 %     84,00
Betong- och stenmaterial <1x1x1m20,00
Betong- och stenmaterial >1x1x1m25,00
Oljig betong 84,00
Förorenad betong, inte oljig84,00
Vatten- och oljehaltigt slam115,00
Slam från avskiljningsbrunn50,00
Vatten från sandavskiljningsbrunnar25,00
Glas200,00
Asfalt25,00
Bioavfall 1 klass115,00
Bioavfall 2 klass155,00
Osorterat avfall250,00
Oljigt vatten 115,00
Brännoljehaltigt vatten 380,00
Omlastningstillägg30,00
Felsorteringstillägg   150,00