Prislista för företag

Transporterat till Pirilö eller Storkohmo

För avfall som transporteras till Pirilö avfallscentral eller Storkohmo deponi och vägs in gäller prislistan under fliken Transporterat till Pirilö eller Storkohmo. Notera att Ekorosk inte tar emot energi I, Trä I eller trä II av företag, dessa avfallsslag tas emot av exempelvis Ewapower.

Vid återvinningsstationer

Små företag kan föra mindre mängder avfall till återvinningsstationerna sporadiskt. Prislistan för detta avfall finns under fliken Vid återvinningsstationer.

Fakturering

Ekorosks företagsfakturering beskrivs under fliken Fakturering.

Rapporter

Företag som har direktavtal med Ekorosk om hanteringen av avfall kan beställa rapporter om i vilken utsträckning de använt Ekorosks tjänster, under fliken Rapporter.