Återvinningsstationen

Små företag kan sporadiskt föra mindre mängder avfall med släpkärra eller paketbil till återvinningsstationerna.

Behandlingspris (moms 0%) €/m3

Prislista för företag 1.4.2024

Deponiavfall36,00
Energiavfall26,00
Tryckimpregnerat trä85,00