Återvinningsstationen

Små företag kan sporadiskt föra mindre mängder avfall med släpkärra eller paketbil till återvinningsstationerna.

Behandlingspris (moms 0%) €/m3

Prislista för företag 1.1.2021

Deponiavfall

Återvinnbart avfall

Energiavfall

Tryckimpregnerat trä

33,00

26,00

26,00

77,00