Affärslokaler i en bostadsfastighet

Affärslokaler i en bostadsfastighet kan välja att hantera sitt avfall på samma sätt som fastighetens bostäder beroende på vilken bransch de verkar inom. Detta gäller butiks- och kontorsverksamhet, om mängden avfall som uppstår är liten. Avfallet måste gå att sortera som hushållsavfall enligt Ekorosks sorteringsanvisningar för hushåll.

Caféer, olika matserveringar och restauranger behöver egna sopkärl för bioavfallet, och eventuellt också för andra avfallsslag, till exempel för metall eller glasförpackningar om det uppstår mycket sådant avfall.  

Om affärslokalen väljer att hantera sitt avfall som samma sätt som bostäderna i fastigheten ska avfallshanteringen inkluderas i hyreskontraktet.

Läs mer om hanteringen av avfall enligt hushållssystemet under fliken Bostadsbolag.