Pirilössä tai Storkohmolla vastaanotettu

Pirilön jätekeskukseen tai Storkohmon jäteasemalle kuljetettu ja siellä punnittu yritysten jäte.

Käsittelyhinta (alv 0%) €/tonni

Yrityshinnasto

Kaatopaikkajäte yhdyskunta

Kaatopaikkajäte rakennus

Kaatopaikkajäte teollisuus

Asbesti         

Tuhka

Energiajäte 2 luokka

Energiajäte 3 luokka

Paalimuovi

Lasikuitu

Hartsijäte       

Liimajäte          

Kipsi

Painekyllästetty puu

Risut & puutarhajäte

Kannot

Puhdas maa

Lievästi saastunut maa, ei öljyä

Öljyinen maa 0,01-0,19%

Öljyinen maa 0,2-1,99%

Saastunut maa, ei öljyä

Ylijäämämaa sis. Kantoja

Öljyinen maa > 2%

Betoni- ja kivimateriaali <1x1x1m

Betoni- ja kivimateriaali >1x1x1m

Öljyinen betoni

Saastunut betoni, ei öljyä

Vesi- ja öljypitoinen liete

Erotuskaivon liete

Hiekanerotuskaivon vesi

Lasi

Asfaltti

Biojäte 1 luokka

Biojäte 2 luokka

Lajittelematon jäte

Öljyinen vesi

Polttoöljyvesi

Siirtokuormauslisä

Lisä väärinlajittelusta

1.5.2023

200,00

200,00

200,00

225,00

200,00

120,00

120,00

80,00

220,00

160,00

160,00

200,00

330,00

15,00

35,00

3,00

42,50

42,50

54,00

69,00

63,00

84,00

20,00

25,00

84,00

84,00

115,00

50,00

25,00

200,00

25,00

115,00

155,00

250,00

115,00

380,00

30,00

150,00