Energiajäte hyötykäyttoasemalla

Energiavfall

Energiavfall uppstår varje dag i köket, toaletten och vid skrivbordet. Till energiavfallet hör blöjor, bindor och liknande hygienprodukter, smutsiga kartong- och plastförpackningar som till exempel livsmedelsförpackningar, bakplåtspapper, använt hushållspapper, servetter, presentpapper och band. Även damm och dammsugarpåsar hör hemma i energiavfallet.

Energiavfallet packas i plast- eller papperspåsar som är max 30 liter.       

  • Blöjor och bindor
  • Smutsiga kartong- och plastförpackningar
  • Bakplåtspapper
  • Använt hushållspapper, servetter, presentpapper och band
  • Smutsiga livsmedelsförpackningar
  • Damm och dammsugarpåsar
  • Separat insamlat energiavfall ska packas i en plastkasse eller papperspåse. Kassen eller påsen får vara högst 30 liter stor.

Kärlen för energiavfall ska tömmas med 4 veckors intervall. Mindre hushåll på 1-6 personer kan ansöka hos Österbottens avfallsnämnd om förlängt intervall för energiavfallet till åtta veckor. För åtta veckors tömningsintervall kräver avfallsnämnden, att hushållet har tillräckligt stort kärl för energiavfall. Hushåll med 1-2 invånare ska ha ett energiavfallskärl på minst 240 liter, och hushåll med 3-6 invånare minst 360 liter. Avfallsnämnden har en blankett för ansökan om förlängt tömningsintervall, se länken.

Jätesanasto

Mitä? Minne? Miten?

Syötä hakusana tai etsi listasta aakkosten mukaan