Käsittelymaksu

Sako- ja umpikaivolietteen käsittelymaksut

Maksu/tyyppialv 0%alv 24%
erotuskaivoliete16,69 €/m³20,70 €/m³
umpikaivoliete4,45 €/m³5,52 €/m³
pienpuhdistamoliete16,69 €/m³20,70 €/m³

Ekorosk laskuttaa lietteen käsittelyn ja kuljetusurakoitsija lietteen kuljetuksen.
Hinnat koskevat kotitalouksia ja ovat voimassa 1.1.2017 alkaen.