Behandlingsavgift

Ekorosk skickar en faktura för behandlingen av avloppsslammet till innehavaren av fastigheten.

Avgift/typmoms 0%moms 24%
slam från slamavskiljare16,69 €/m³20,70 €/m³
slam från samlingsbrunn4,45 €/m³5,52 €/m³
slam från minireningsverk16,69 €/m³20,70 €/m³

Avgiften gäller privata hushåll från och med 1.1.2017.