Avgifter

Innehavaren av fastigheten får två fakturor för hanteringen av avloppsslammet.

Ekorosk fakturerar för behandlingen av avloppsslammet. Mera information via knappen Behandlingsavgift.

Slamtransportören fakturerar för tömningen och transporten av avloppsslammet. OBS! Ekorosk kan inte påverka slamtransportörens prissättning.