Yleistä

Kunnallisten jätteiden käsittelymääräysten mukaan asuinkiinteistöjen sako- ja umpikaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa.

Kiinteistönomistaja sopii itse paikallisen kuljetusyrityksen kanssa kotitalouden tai asuntoyhtiön sako- ja umpikaivojen tyhjentämisestä.