Allmänt

Avloppsslam från septiktankar vid bostadsfastigheter ska tömmas minst en gång i året.

Innehavaren av fastigheten kommer själv överens med de lokala transportörerna om tömningen. Kontaktuppgifter till transportörerna hittar du via knappen Slamtransport.