Biojätettä lajitellaan entistä paremmin vaikka selkeitä puutteitakin löytyy

2019-01-24

Biojätettä lajitellaan entistä paremmin vaikka selkeitä puutteitakin löytyy

Biojätteen erilliskeräys on ollut käynnissä kolme kuukautta, ja Ekoroskilla voidaan todeta, että biojäte lajitellaan yleensä ottaen paremmin kuin aikaisemmin.

Vielä löytyy kuitenkin lajittelussa puutteita, joita on parannettava.

– Lajittelutulokset vastaavat pääpiirteittäin odotuksiamme, kun vertaamme niitä yli 10 vuoden ajan tehtyihin kotitalousjätteen poiminta-analyyseihin. Useimmat kotitaloudet ovat omaksuneet bio- ja energiajätteen erilliskeräyksen, sanoo Ekoroskin toimitusjohtaja Michael Östman.

Biojätteen laatu paranee, kun biojäteastiaan laitetaan vain ruokajätettä. Biojätteen jätepussi voi olla maksimissaan 30 litraa, jätesäkkejä ei siis saa laittaa jäteastioihin. Myöskään mikään energiajäte ei kuulu biojäteastiaan. Puutarhajäte on toimitettava puutarhajätteen keräyspaikkoihin eikä sitä voi laittaa biojäteastioihin.

Lampaan talja ja metalliharava ovat pahimmat puutteet, jotka ovat löytyneet biojätteen joukosta tähän asti. Tämän tyyppiset jätteet kuuluu viedä hyötykäyttöasemalle, eikä biojäteastiaan. Biojätteen joukossa nämä epäpuhtaudet aiheuttavat käytännön ongelmia käsittelyssä ja voi rikkoa biokaasulaitoksen koneita. 

Mitä huonommin jätettä lajitellaan niin sitä kalliimmaksi sen käsittely käy. Liian huonosti lajiteltua biojätettä ei voida käsitellä biokaasulaitoksessa.