Bioavfallet bättre sorterat trots tydliga brister

2019-01-24

Bioavfallet bättre sorterat trots tydliga brister

Efter tre månader med separat insamling av bioavfall, kan Ekorosk konstatera att bioavfallet överlag är bättre sorterat än tidigare.

Men det förekommer tydliga fall av brister i sorteringen som ännu måste förbättras. 

– Sorteringsresultatet motsvarar i stort våra förväntningar, när vi jämför med plockanalyserna av hushållsavfallet som vi utfört årligen i över 10 år. De flesta hushållen verkar ha tagit till sig separat insamlingen av bio- och energiavfall, säger Michael Östman, Ekorosks vd.

Kvaliteten på bioavfallet förbättras genom att man lägger endast matavfall i bioavfallstunnan. Soppåsen som man packar avfallet i får vara högst 30 liter, sopsäckar hör alltså inte hemma i avfallskärlen. Inte heller energiavfall hör hemma i kärlet för bioavfall. Trädgårdsavfall ska föras till insamlingspunkterna för trädgårdsavfall och inte läggas i bioavfallskärlet.

En fårskinnsfäll och en metallkratta är de mest allvarliga bristerna som förekommit bland bioavfallet hittills. Sådant avfall hör hemma på återvinningsstationen och inte i kärlet för bioavfall. Bland bioavfallet orsakar dylikt avfall praktiska problem vid behandlingen, dessutom kan det söndra biogasanläggningens maskiner. 

Desto sämre sorterat avfallet är desto mer kostar behandlingen av avfallet. Allt för dåligt sorterat bioavfall går inte att behandla i en biogasanläggning.