Ekorosk ehdottaa korotusta kotitalouksien kiinteään maksuun

2021-10-28

Ekorosk ehdottaa korotusta kotitalouksien kiinteään maksuun

Ekoroskin maksu kotitalouksille on kaksijakoinen. Se koostuu kiinteästä maksusta, jolla katetaan muun muassa kotitalouksien hyötykäyttöasemille tuoman jätteen vastaanotto ja käsittely. Toinen osa on käsittelymaksu, jolla katetaan asunnoilta kerättävän bio- ja energiajätteen käsittelyn kustannukset.

Viimeisten vuosien aikana kotitalouksien hyötykäyttöasemille tuoman jätteen määrä on kasvanut yhteensä 45 prosenttia. Tämän aikana jätteenkäsittelyn tonnihinta on kasvanut voimakkaasti, siis se hinta, jonka Ekorosk maksaa eri vastaanottajille jätteen käsittelystä ja jatkojalostuksesta. Joidenkin materiaalien osalta hinta ei ole noussut juuri lainkaan, kun taas muiden materiaalien osalta käsittelyhinta on kasvanut jopa moninkertaisesti. Kaikki tämä tarkoittaa Ekoroskille yli miljoonan euron lisäkustannuksia per vuosi hyötykäyttöasemille vastaanotetuista kotitalouksien jätteistä.

Ekorosk on ollut ainut yhtiö Suomessa, joka ei laskuta kotitalouksia vastaanottaessa jätteitä hyötykäyttöasemille. Tämä on järjestelmä, joka takaa jätteen toimittamisen oikeaan paikkaan luonnon roskaamisen sijaan. Se on myös etu, jonka arvo on ollut noin 120 euroa vuosittain kotitalouksille.

Tämän lisäksi ympäristöviranomaisten vaatimukset kasvavat. Jotta Ekorosk voisi jatkossakin vastaanottaa ja käsitellä asukkaiden jätteet, vaatimuksena on rakentaa suuri halli Pietarsaaressa jätekeskukseen. Halli on jätteen vastaanottamista, lajittelua ja välivarastointia varten, siis toimintaa varten, joka tänä päivänä hoidetaan ulkona yhtiön teollisuusalueella. Ekorosk tarvitsee isomman kassavirran, jotta saisi lainaa pankeista hallin rakentamista varten.

Kotitalouksien jätteen käsittelemisen kasvavien kustannusten kattamiseksi Ekorosk ehdottaa Pohjanmaan jätelautakunnalle, että kotitalouksien kiinteä maksu korotetaan 1.1.2022 alkaen. Korotus olisi 2,24 €/kuukausi sisältäen alv asuntoa kohti vähintään viiden asunnon asuntoyhtiöissä, tämä toisi Ekoroskille 1,80 €/kuukausi. 1-2 hengen kotitalouksille korotus olisi 2,38 €/kuukausi sisältäen alv, mikä toisi Ekoroskille 1,92 €/kuukausi. Kotitalouksissa, joissa on 3 tai enemmän henkilöä, korotus olisi 3,43 €/kuukausi sisältäen alv, joka toisi Ekoroskille 2,76 €/kuukausi.

Vuositasolla vähintään 5 asunnon asunto-osakeyhtiöiden kiinteä maksu olisi korotuksen jälkeen 80,28 € per asunto arvonlisävero mukaan laskettuna. Kun taas 1-2 hengen kotitalouksien kiinteä maksu olisi 85,56 € arvonlisävero mukaan laskettuna vuositasolla. Tämän lisäksi 3 hengen ja sitä suurempien kotitalouksien kiinteä maksu olisi vuositasolla korotuksen jälkeen 123,12 euroa arvonlisävero mukaan laskettuna.

Kiinteistöliiton vertailussa todetaan, että Ekoroskin alueen kokonaisjätekustannukset ovat Suomen keskitasoa, kun palvelutasoa ei oteta huomioon. Esimerkkiperheen nykyisistä kokonaisjätekustannuksista Ekoroskin kiinteä maksu on noin 33 prosenttia, bio- ja energiajätteen käsittelymaksu noin 12 prosenttia ja kuljetus noin 55 prosenttia. Eri osien suuruus riippuu käytännössä kotitalouden koosta, tyhjennysvälistä ja etäisyydestä jätekeskukseen.