Ekorosk föreslår höjning av hushållens fasta avgift

2021-10-28

Ekorosk föreslår höjning av hushållens fasta avgift

Ekorosks avgift för hushållen består av två delar. Den består dels av fasta avgiften, som bland annat ska täcka kostnaderna för mottagningen och behandlingen av avfall som hushållen för till återvinningsstationerna. Och dels består den av behandlingsavgiften, som ska täcka kostnaderna för behandlingen av energi- och bioavfallet som samlas in vid bostäderna.

Under ett antal år har mängden avfall som hushållen för till återvinningsstationerna ökat med totalt cirka 45 procent. Samtidigt har priset per ton för vidarebehandlingen av avfallet, dvs. det som Ekorosk betalar olika mottagare för att de ska behandla och vidareförädla avfallet, stigit kraftigt. På en del material har priset stigit knappt alls, medan på andra material till och med flerfalt. För Ekorosk innebär allt detta utökade kostnader för hushållens avfall vid återvinningstationerna på över en miljon euro per år.

Ekorosk har varit ensam i Finland med att inte fakturera hushållen vid återvinningsstationerna. Ett system som medför en låg tröskel att föra avfallet till rätt plats istället för att smutsa ner naturen. Det är dessutom en förmån som varit värd i snitt 120 euro per år per hushåll.

Därtill ökar miljömyndigheterna kraven för att Ekorosk ska få fortsätta hantera invånarnas avfall. Bland annat krävs att Ekorosk ska bygga en stor hall vid avfallsanläggningen i Jakobstad för mottagning, sortering och mellanlagring av avfall, verksamhet som idag sköts utomhus på bolagets industriområde. För att Ekorosk ska få lån av bankerna för hallbygget behöver Ekorosk ha ett större kassaflöde.

För att klara av de ökade kostnaderna för att hantera hushållens avfall föreslår Ekorosk till Österbottens avfallsnämnd att hushållens fasta avgift höjs från och med 1.1.2022. För bostadsbolag med minst 5 bostäder skulle höjningen vara 2,24 €/månad per bostad med moms, vilket skulle ge Ekorosk 1,80 €/månad. För hushåll med 1-2 personer skulle höjningen vara 2,38 €/månad med moms, vilket skulle ge Ekorosk 1,92 €/månad. För hushåll på 3 personer och fler skulle höjningen vara 3,43 €/månad med moms, vilket skulle ge Ekorosk 2,76 €/månad.

På årsnivå skulle den fasta avgiften för bostadsbolag med minst 5 bostäder efter höjningen bli 80,28 € per bostad med moms. Den fasta avgiften för hushåll med 1-2 personer skulle bli 85,56 € med moms på årsnivå. Medan den fasta avgiften för hushåll på 3 personer och fler skulle bli 123,12€ med moms på årsnivå.

I fastighetsförbundets jämförelse kan noteras att de totala avfallskostnaderna på Ekorosks område ligger på medelnivå i Finland, när man inte beaktar servicenivån. Av en exempelfamiljs totala avfallskostnader utgör idag Ekorosks fasta avgift ca 33 procent, behandlingsavgiften för bio- och energiavfall ca 12 procent och transporten ca 55 procent. Exakt hur stora de olika andelarna är beror i praktiken på hushållets storlek, tömningsintervall och avstånd från avfallscentralen.