Ekoroskille Nolliksen taso II-luokitus

2021-04-16

Ekoroskille Nolliksen taso II-luokitus

Ekorosk on saanut luokituksen työturvallisuutta parantavasta Nolla tapaturmaa-foorumista.

Ekorosk oli yksi 87 työpaikasta kaikkiaan 450 työpaikasta, jotka saivat tasoluokituksen. Ekorosk nousi tänä vuonna tasolle II, joka oli parannusta viime vuoden taso III-luokituksesta. Yrityksistä vain 32 saivat taso II-luokituksen, jonka mukaan työnturvallisuuden suunta näillä työpaikoilla on ”kohti maailman kärkeä”.

Pitkäjänteinen työ työturvallisuuden eteen tuottaa tulosta.

  • Ratkaisevaa on, että kaikki työntekijät näkevät yhteisen edun ja sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen, kertoo Ekoroskin työsuojelupäällikkö Mirja Nygård.

Ekoroskilla koko henkilökunta havainnoi aktiivisesti työtään ja toimiaan työturvallisuuden näkökulmasta ja tekevät turvallisuushavaintoja. Työjohto ja johto käsittelevät havainnot järjestelmällisesti ja korjaavia toimenpiteitä tehdään jatkuvasti.

Järjestelmällinen työ on johtanut siihen, että Ekoroskilla ei ollut yhtään sairaslomaan johtunutta työtapaturmaa vuonna 2020.