Ekorosk nådde nivå II i arbetssäkerhet

2021-04-16

Ekorosk nådde nivå II i arbetssäkerhet

Ekorosk har fått en nivå IIklassificering från forumet Noll olycksfall som arbetar för att förbättra arbetssäkerheten.

Ekorosk var en av 87 arbetsplatser som fick en klassificering, bland 450 som sökte. Ekorosk nådde i år upp till nivå II, som är en förbättring från fjolårets nivå III-klassificering. Endast 32 företag fick nivåklassificering två, som beskrivs som arbetsplatser med en arbetssäkerhet som “närmar sig världstoppen”.

Det är ett långsiktigt arbete för att främja arbetssäkerheten som ger resultat.

  • Det är avgörande att alla arbetstagare förstår fördelarna med det och förbinder sig till ett gemensamt mål, säger Ekorosks arbetarskyddschef Mirja Nygård.

Hela personalen på Ekorosk observerar aktivt sitt jobb och agerande med tanke på arbetssäkerheten och gör säkerhetsobservationer. Arbetsledningen och ledningen behandlar observationerna systematiskt och gör korrigerande åtgärder hela tiden.

Det systematiska arbetet har lett till att Ekorosk inte hade en enda arbetsolycka som ledde till sjukledighet år 2020.