Energiajäteastialla voi olla pidempi tyhjennysväli

2019-01-11

Energiajäteastialla voi olla pidempi tyhjennysväli

Bio- ja energiajätteen erilliskeräykseen siirtymisen yhteydessä kaikilla kotitalouksilla on mahdollisuus pidentää energiajätteen tyhjennysväliä neljään viikkoon. 

Ekorosk haluaa nyt muistuttaa kotitalouksia tästä mahdollisuudesta. Energiajätteen tyhjennysvälin pidentäminen on helppoa, se vaatii vain viestin jätteenkuljettajalle. 

Jos kotitaloudessa on edelleen kahden viikon tyhjennysväli energiajätteelle, kiinteistöllä on käytössä isompi astiatilavuus, koska biojäte laitetaan omaan astiaan. Energiajätteen tyhjennysvälin pidentämistä on syytä harkita, mikäli kotitalouden jätemäärä ei ole kasvanut. Jos energiajäteastiaan on hankala mahduttaa 4 viikon energiajätteet, kotitalous voi esimerkiksi tehostaa lajitteluaan viemällä kartonkipakkauksia ekopisteelle materiaalikierrätykseen. 

Ekoroskin lasku

Ekoroskin lasku koostuu Ekoroskin kiinteästä kuukausimaksusta, bio- ja energiajätteen käsittelymaksusta, sekä jätteenkuljettajan tyhjennysmaksusta joidenkin asiakkaiden kohdalla. Bio- ja energiajätteen erilliskeräykseen siirtymisen yhteydessä tilavuuteen perustuva käsittelymaksu aleni aikaisemmasta. Esimerkiksi 240l astian käsittelymaksu oli aikaisemmin 2,12 €/tyhjennys arvonlisäverolla, kun se tänään on 1,49 €/tyhjennys arvonlisäverolla. 

Suurin osa kotitalouden jätekustannuksista koostuu jätteenkuljetusyrityksen tyhjennysmaksuista, jäteastioiden tyhjennyksestä ja jätteen kuljetuksesta. Kotitalouden on otettava yhteyttä jätteenkuljetusyritykseen, jos haluaa keskustella näistä maksuista. Ekorosk ei voi vaikuttaa jätteenkuljettajien hinnoitteluun. Kotitalous valitsee itse jätteenkuljetusyrityksen.

Kimppa-astia edullinen ja vaivaton 

Kimppa-astia on edullinen ja vaivaton ratkaisu. Monet kotitaloudet tuottavat vain vähän biojätettä. Siksi yhteinen biojäteastia eli kimppa-astia yhden tai useamman naapurin kanssa olisi hyvä ratkaisu. Kimppa-astian kotitaloudet jakavat jätteen kuljetus- ja käsittelykustannukset keskenään. 

Myös energiajäteastia voi olla yhteinen naapureiden kanssa. Tämä on järkevä ratkaisu pienille kotitalouksille, jotka tuottavat pieniä määriä jätettä.

Alkuun kimppa-astioiden hankinnassa pääsee solmimalla sopimuksen yhteisistä jäteastioista naapureiden kanssa ja jättämällä lomakkeen Pohjanmaan jätelautakunnalle. Valmis lomake löytyy jätelautakunnan verkkosivuilta. Muutoksen jälkeen Ekoroskin lasku tulee valmiiksi jaettuna, sen mukaan, kuinka iso osuus kotitaloudella on kimppajäteastiasta.

Linkki Pohjanmaan jätelautakunnan lomakkeille: