Energiavfallskärlet kan ha längre tömningsintervall

2019-01-11

Energiavfallskärlet kan ha längre tömningsintervall

I samband med övergången till separatinsamling av bio- och energiavfall har alla hushåll möjlighet att förlänga tömningsintervallet för energiavfallet till fyra veckor.

Nu vill Ekorosk påminna hushållen om denna möjlighet. Att förlänga tömningsintervallet för energiavfallet är lätt, det kräver endast ett meddelande till avfallstransportören.

Om hushållet fortfarande har två veckors tömningsintervall på energiavfallet, innebär det att man har en större kärlvolym än tidigare till sitt förfogande på fastigheten. Detta eftersom bioavfallet sätts i ett eget kärl. Om inte hushållets avfallsmängd ökat, kan det vara skäl att överväga en förlängning av tömningsintervallet för energiavfallet. Ifall det är svårt att få energiavfallskärlet att räcka till för ett 4 veckors tömningsintervall, kan hushållet exempelvis effektivera sin sortering genom att föra förpackningskartong till ekopunkterna för materialåtervinning.

Ekorosks faktura

Ekorosks faktura består av Ekorosks fasta månadsavgift, behandlingsavgiften för bio- och energiavfallet, samt avfallstransportörens tömningsavgift för en del kunder. I samband med separatinsamlingen av bio- och energiavfall, blev den volymbaserade behandlingsavgiften lägre än tidigare. Behandlingsavgiften för exempelvis ett 240l kärl var tidigare 2,12 €/tömning med moms, medan den idag är 1,49 €/tömning med moms.

Största delen av hushållets avfallskostnader består av avfallstransportörens tömningsavgift för sopkärlens tömning och avfallets transport. Hushållen bör vända sig till avfallstransportören om man vill diskutera dessa avgifter. Ekorosk kan inte påverka avfallstransportörernas prissättning. Hushållet väljer själv vilken avfallstransportör det anlitar.

Gemensamma sopkärl förmånlig och smidig lösning

Gemensamma sopkärl är både en förmånlig och smidig lösning. Många hushåll producerar lite bioavfall. Därför vore det en god idé för hushållen att samarbeta med en eller flera grannar om ett gemensamt bioavfallskärl. Då delar hushållen på kostnaderna för transporten och behandlingen av avfallet.

Även kärlet för energiavfall kan vara gemensamt med grannarna. Det här är en förnuftig lösning för små hushåll som producerar små mängder avfall.

För att komma igång med detta bör man sluta ett avtal om gemensamma sopkärl med sina grannar, och lämna in avtalet till Österbottens avfallsnämnd. En färdig blankett för detta finns på avfallsnämndens hemsida. Då delas även fakturan från Ekorosk upp enligt hur stor andel man har i sopkärlen.

Länk till Österbottens avfallsnämnds blanketter: