Hyötykäyttöasemien kävijämäärät kasvussa

2019-04-25

Hyötykäyttöasemien kävijämäärät kasvussa

Hyotykayttoasema_Atervinningsstation.jpg

Ekoroskin hyötykäyttöasemien kävijämäärät nousivat yli 236 000 kävijään viime vuonna. Tämä tarkoittaa, että kävijöiden määrä kasvoi melkein 10 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen.

Kävijämäärä on maamme suurimpia verrattuna Ekoroskin alueen kotitalouksien määrään. Kotitalouksien itse tuomat jätteet vastaanotetaan ilman vastaanottomaksua Ekoroskin hyötykäyttöasemilla. Ekorosk on maan ainut jätehuoltoyhtiö, joka ei rajoita kotitalouksien käyntejä millään maksulla asemalla. 

Kaikkien Ekoroskin hyötykäyttöasemien aukioloaikoja pidennettiin vuoden 2018 alusta. Kotitalouksilla on siis ollut jo reilun vuoden paremmat mahdollisuudet tuoda jätteitä hyötykäyttöasemille itselleen sopivimpana aikana. 

Kävijämäärät ovat suurimpia keväällä ja kesällä, joten nyt asemien ruuhka-aika on alkamassa. Jo kotona autoa tai peräkärryä lastattaessa kannattaa lajitella jätteet hyötykäyttöaseman jätelajien mukaan, jotta käynti hyötykäyttöasemalla olisi mahdollisimman sujuva. Auton ja peräkärryn tyhjentäminen käy nopeammin, jos jätteet on lajiteltu jo kotona. Hyötykäyttöasemalla vastaanotettavat jätelajit löytyvät täältä kotisivuilta otsikon Lajittelu alta.