Besökarantalet på återvinningsstationerna ökar

2019-04-25

Besökarantalet på återvinningsstationerna ökar

Hyotykayttoasema_Atervinningsstation.jpg

Ifjol steg antalet besök på Ekorosks återvinningsstationer över 236 000, det betyder att antalet besök steg med nästan 10 procent jämfört med föregående år.

Besöksfrekvensen hör till de högsta i landet när man jämför med antalet hushåll på Ekorosks område. Avfall som hushållen själva för till stationen tas emot utan någon mottagningsavgift på Ekorosks återvinningsstationer. Ekorosk är det enda avfallsbolaget i landet som inte begränsar hushållens besök med hjälp av någon avgift vid stationen. 

Öppettiderna på alla Ekorosks återvinningsstationer förlängdes från början av år 2018. Det ger hushållen större möjligheter att föra avfall till återvinningsstationen vid den tidpunkt som bäst passar dem själva. 

Antalet besökare är som högst under våren och sommaren, vilket betyder att rusningstiden nu står inför dörren. Hushåll som vill att besöket ska löpa smidigt, ska sortera avfallet enligt de avfallsslag som tas emot på återvinningsstationen, redan när man lastar bilen eller släpvagnen inför besöket. Det går fortare att tömma bilen och släpvagnen om man sorterat avfallet färdigt där hemma. Under rubriken Sortering här på hemsidan kan man bekanta sig med vilka avfallsslag som tas emot på återvinningsstationen.