Jätesäkit ja vaatteet vietävä hyötykäyttöasemalle – eikä biojäteastiaan

2019-03-01

Jätesäkit ja vaatteet vietävä hyötykäyttöasemalle – eikä biojäteastiaan

Jateastiat_katoksessa_Sopkarl_i_soptak.jpg

Vaikka suurin osa kotitalouksista lajittelee biojätteet oikein, jotkut kotitaloudet eivät tee sitä. Esimerkiksi jätesäkkejä ja vaatteita on laitettu biojätteeseen, mutta ne eivät kuulu sinne vaan hyötykäyttöasemalle.

Kotitalouksien jäteastioihin saa laittaa ainoastaan jätepusseja, jotka ovat tilavuudeltaan enintään 30 litraa. Väärinlajittelu johtaa käytännön ongelmiin biojätteen käsittelyssä. 
– Väärinlajiteltu jäte aiheuttaa seisokkeja ja ongelmia käsittelyprosessissa, kertoo Ekoroskin toimitusjohtaja Michael Östman. 

Ekoroskin alueen biojäte käsitellään mädättämällä, jolloin mikro-organismit hajottavat orgaanisen aineen siis biojätteen biokaasuksi. Biokaasusta 65 % on metaanikaasua ja loput hiilidioksidia. Mädätys tapahtuu hapettomassa ympäristössä ja kestää noin 20 vuorokautta. Tuloksena saatu biokaasu on erittäin energiapitoista, ja sitä käytetään energialähteenä. 

Liian huonosti lajiteltua biojätettä ei voida käsitellä biokaasulaitoksessa. Huonosti lajiteltu biojäte lisää myös biojätteen käsittelykustannuksia. Kaikki kotitaloudet maksavat omakustannushinnan jätteen käsittelystä. Mitä huonommin jätettä lajitellaan niin sitä kalliimmaksi kotitalouksien jätehuolto käy.