Sopsäckar och kläder ska till återvinningsstationen – inte i bioavfallet

2019-03-01

Sopsäckar och kläder ska till återvinningsstationen – inte i bioavfallet

Jateastiat_katoksessa_Sopkarl_i_soptak.jpg

Trots att största delen av hushållen sorterar bioavfallet rätt, finns det fortfarande en del hushåll som inte gör det. Sopsäckar och kläder är exempel på avfall som lagts i bioavfallet, fastän de inte hör dit utan ska till återvinningsstationen.

I hushållens soptunnor får man endast lägga soppåsar som är max 30 liter. Felsortering leder till praktiska problem vid behandlingen av bioavfallet. 
– Felsorterat avfall leder till stopp och problem i behandlingsprocessen, berättar Ekorosks vd Michael Östman. 

Bioavfallet från Ekorosks område behandlas genom rötning, där bioavfallet som är organiskt material bryts ner av mikroorganismer till biogas. Biogas består till 65 % av metangas och resten koldioxid. Det sker i en syrefri miljö och rötningen pågår i ungefär 20 dygn. Biogasen som uppstår i processen är mycket energirik och används som energikälla. 

Allt för dåligt sorterat bioavfall går inte att behandla i en biogasanläggning. Dåligt sorterat bioavfall ökar också kostnaden för behandlingen av bioavfallet. Alla hushåll betalar ett självkostnadspris för behandlingen av avfall. Ju sämre avfallet är sorterat desto dyrare blir avfallshanteringen för hushållen.