Merkitse vaarallisen jätteen pakkaus kunnolla

2020-07-03

Merkitse vaarallisen jätteen pakkaus kunnolla

Kun ihmiselle ja ympäristölle vaarallisia aineita jää jätteeksi, pakkauksen merkkaamisen tärkeys korostuu vaaratilanteiden välttämiseksi.

Vaaratilanteita voi syntyä nopeasti ja arvaamattomasti varsinkin, kun vaarallisia aineita käsittelee useampi henkilö. Siksi pakkauksen selkeä merkkaaminen on tärkeää. Turvallisin tapa säilyttää vaarallisia aineita on aineen tiiviissä alkuperäisessä myyntipakkauksessa.  Myyntipakkauksessa on tuoteseloste ja aineen käsittely- ja säilytysohjeet. Pakkauskin on tarkoitettu juuri sen aineen säilyttämiseen.

Mikäli vaarallista ainetta joutuu säilyttämään toisessa kuin alkuperäisessä pakkauksessa, merkitse pakkaukseen selkeästi mitä se pitää sisällään. Huomaa, että elintarvikepakkauksia ei saa käyttää vaarallisten aineiden säilyttämiseen, koska niitä ei ole tarkoitettu siihen eivätkä ne välttämättä säily ehjinä, jos aine syövyttää pakkauksen.

Vaarallisia jätteitä ei tulisi koskaan sekoittaa keskenään. Kemikaalit voivat reagoida keskenään aiheuttaen tulipalovaaran. Näin on käynyt myös Ekoroskin hyötykäyttöasemilla, kun kävijä kiireessä on jättänyt vaarallista ainetta ensimmäiseen eteen tulevaan astiaan vaarallisen jätteen varastossa.

Aina kun tuo vaarallista jätettä Ekoroskin hyötykäyttöasemalle pitää selvittää asemanhoitajalta, mihin astiaan vaarallinen jäte laitetaan. Ekoroskin asemanhoitajat osaavat neuvoa vaarallisen jätteen käsittelyssä, kunhan se tuodaan alkuperäisessä pakkauksessaan tai selkeästi merkityssä pakkauksessa.

Lue lisää vaarallisen jätteen käsittelystä painikkeesta.