Tydlig text på förpackningar med farligt avfall

2020-07-03

Tydlig text på förpackningar med farligt avfall

När ämnen som är farliga för människan och miljön blir till avfall, är det viktigt att texten på förpackningen stämmer överens med innehållet för att undvika farliga situationer.

En farlig situation kan uppstå snabbt och oväntat, särskilt när det är flera personer som hanterar farligt avfall. Därför är texten på förpackningen viktig. Det är säkrast att förvara farliga ämnen i originalförpackningen om den är tät. Originalförpackningen har en etikett med produktinformation där det står hur ämnet ska hanteras och förvaras. Själva förpackningen är dessutom avsedd för just det ämnet.

Om du måste förvara ett farligt ämne i någon annan förpackning än originalförpackningen, så ska du märka förpackningen tydligt, så att alla förstår vad den innehåller. Observera att du inte får använda livsmedelsförpackningar för förvaring av farliga ämnen, eftersom de inte är avsedda för det och kanske går sönder om innehållet fräter sönder förpackningen.  

Man ska aldrig blanda olika typer av farligt avfall. Kemikalierna kan reagera sinsemellan och orsaka brandfara. Det har skett även på Ekorosks återvinningsstationer, när en besökare i brådskan lägger ett farligt ämne i första bästa kärl som kommer emot i lagret för farligt avfall.

Fråga alltid stationsskötaren i vilket kärl du ska lägga farligt avfall, när du för farligt avfall till Ekorosks återvinningsstation. Ekorosks stationsskötare kan ge anvisningar om hanteringen av farligt avfall, så länge det ligger i sin ursprungliga förpackning eller en förpackning som är tydligt märkt.    

 Tryck på knappen för att läsa mera om farligt avfall.