Suomalaisilla parantamisen varaa vaarallisen jätteen lajittelussa

2019-04-17

Suomalaisilla parantamisen varaa vaarallisen jätteen lajittelussa

Akku_on_vaarallista_jatetta_Bilbatteriet_ar_farligt_avfall.jpg

Kotitalouksien keräykseen viemien vaarallisten jätteiden määrä ei ole noussut tarvittavalla tavalla.

Edelleen energiajätepussista löytyy myös vaarallisia jätteitä. Tämä on omituista, sillä kodin vaaralliset jätteet otetaan maksutta vastaan esimerkiksi Ekoroskin hyötykäyttöasemilla. 

Jo pienikin määrä vaaralliseksi luokiteltua ainetta voi aiheuttaa veden tai muun ympäristön saastumisen tai haittaa eläinten ja ihmisten terveydelle. Viemäristä vaarallisia aineita päätyy lopulta vesistöön, koska jätevedenpuhdistamot eivät pysty kaikkia haitallisia aineita poistamaan. Vaaratilanne voi syntyä myös jäteautoon kipattaessa tai jäteasemilla, jos vaaralliset aineet on väärin lajiteltu.

Paristot aiheuttavat palovaaraa energiajätteessä

Paristot, kännykän akut ja lelujen pienet ladattavat akut aiheuttavat palovaaraa ja jopa räjähdysvaaraa jos niitä laitetaan energiajätteeseen. Energiajäte murskataan ennen polttoa Ekoroskin alueella. Murskauksessa kännykän akku menee oikosulkuun ja aiheuttaa voimakkaan palon, joka muodostaa myrkyllistä savua.
– Kännykän akuista sekä muista pienakuista pääsee helposti ja turvallisesti eroon kauppojen ja ekopisteiden paristokeräyksissä, kertoo Ekoroskin tiedottaja Pia Grankvist. 
Pesuaineet, loisteputket, aerosolit, lääkkeet, paristot, moottoriöljyt ja maalit ovat käytöstä poistettuna vaarallista jätettä. 
– Vaarallisia jätteitä ei saa laittaa kodin jäteastiaan, kaataa viemäriin, jättää ekopisteelle tai luontoon, muistuttaa Pia Grankvist.

Vastaanottoon 5,1 kiloa asukasta kohden

Suomen Kiertovoima ry:n (KIVOn) jäsenten hyötykäyttöasemilla vastaanotettiin vuonna 2017 jokaista asukasta kohden 5,1 kiloa. Määrä oli vähentynyt, sillä 10 vuotta aikaisemmin talteen saatiin kilo enemmän jokaista asukasta kohden. Eniten vastaanotetaan akkuja, maaleja ja jäteöljyä. Vuonna 2017 Suomen markkinoille toimitettiin 3 180 tonnia kannettavia paristoja ja akkuja ja niitä kerättiin 1 370 tonnia. Keräysaste oli 45 %. Kannettavat paristot ja akut kuten sormi- ja nappiparistot ja kännyköiden akut voi maksutta palauttaa niitä myyviin liikkeisiin. Vuonna 2017 ajoneuvoakkuja maahantuotiin Suomeen 16 660 tonnia ja kerättiin lähes 14 900 tonnia.

Viemällä kierrätykseen paristot ja pienakut, saadaan niiden sisältämät vaaralliset aineet turvalliseen käsittelyyn ja kierrätettävät materiaalit hyödynnettäväksi esimerkiksi lannoite- ja metalliteollisuudessa. 

KIVOn vetämä kampanja nostaa tänä vuonna erityisesti esille tietoutta vaarallisesta jätteestä. Huhtikuussa vaarallisen jätteen vaarallisuudesta muistutetaan kampanjavideolla, jota näytetään sekä televisiossa että elokuvateattereissa. 

Internetsivustolle vaarallinenjate.fi on koottu ohjeita muun muassa vaarallisen jätteen välttämisestä ja lajittelusta. Sivustolta löytää myös tietoa jätteen käsittelystä sekä lähimmän vastaanottopisteen hakupalvelun. 

Suomen Kiertovoima ry – KIVO edustaa julkista jätehuoltoa ja kuntien 31 jätelaitosta. Jäsenlaitokset toteuttavat asukkaiden jätehuollon kustannustehokkaasti, turvallisesti ja terveellisesti.