Vältä roskaantumista – roskat joutuvat vesistöihin

2019-07-25

Vältä roskaantumista – roskat joutuvat vesistöihin

Roskaantumista tulisi välttää, koska ympäristöön jätetty roska päätyy ennemmin tai myöhemmin vesistöön.

Ihmisen toiminta ja kulutus näkyy vesistöistä löytyvissä roskissa. Roskat voivat kulkeutua hyvinkin kauas syntysijoiltaan eri reittejä pitkin. Arvion mukaan merten roskista 80 % tulee maista ja 20 % mereltä.

Roskien lähteitä ovat muun muassa kadut ja torit, avoimet ja liian pienet roskikset, lumen dumppaus vesistöön, kalastus, merenkulku, liikenne ja turismi. Mereen roskat joutuvat sadeveden, tuulen tai eläinten sekä jokien ja purojen kuljettamina. 

Lajittele siis jätteesi oikein jotta se ei päätyisi roskaksi luontoon. Tämä pätee etenkin vapaa-ajan asutuksen bio- ja energiajätteen keräyspisteisiin, joita välillä käytetään väärin ekopisteen tai hyötykäyttöaseman tavoin. Myös keräyspisteiden väärinkäyttö aiheuttaa roskaantumista. 

Ekoroskin lajitteluohjeet ja keräyspisteet löytyvät linkistä:

PSS_finlandsskrapfisk.jpg

Tekstin lähde: Pidä Saaristo Siistinä ry:n verkkosivu: pidasaaristosiistina.fi
Kuva: Finlands skräpfisk – Pidä saaristo siistinä ry