Undvik nedskräpning – skräpet hamnar i vattendragen

2019-07-25

Undvik nedskräpning – skräpet hamnar i vattendragen

Undvik att skräpa ner, för skräp som du lämnar liggande hamnar förr eller senare i nåt vattendrag.

Människans aktivitet och konsumtion syns i skräpet som finns i vattendragen. Skräpet kan ta sig väldigt långt längs olika rutter från den plats där det uppkommit. Uppskattningsvis 80 % av skräpet i havet kommer från land och 20 % från havet.

Typiska orsaker till nedskräpning är gator och torg, öppna eller alltför små skräpkorgar, dumpning av snö i vattendragen, fiske, sjöfart, trafik och turism. Skräpet hamnar i havet med regnvattnet, längs åar och bäckar, blåser dit med vinden eller förs dit av nåt djur.

Sortera alltså ditt skräp så att du inte skräpar ner. Särskilt när du använder insamlingspunkterna för bio- och energiavfall från fritidsbosättningen. De används ibland felaktigt som en ekopunkt eller en återvinningsstation. Också missbruk av insamlingspunkter orsakar nedskräpning.  

Du hittar Ekorosks sorteringsråd och insamlingspunkter via länken:

PSS_finlandsskrapfisk.jpg

Källa: Håll skärgården ren rf:s webbsida: hallskargardenren.fi
Bild: Finlands skräpfisk – Pidä saaristo siistinä ry