Järvelän Koulu

Järvelän Kouluekopunkt

Adress:
Rantatie 51, Kaustby
Lat:63.525783, Lng:23.733983

Avfallskärl:

  • Batterier
  • Glasförpackningar
  • Metall
  • Returpapper