Kaustby återvinningsstation

Adress:
Ampumaradantie 10
Lat: 63.538460, Lng: 23.649213

Öppethållningstider:
Måndag, Onsdag, 11:30 - 18:00
Andra lördagen i månaden 09:00 - 13:00

Kontaktperson:
Mats Koivusalo, tel. (06) 781 4547,
mats.koivusalo(a)ekorosk.fi

Kaustby Trädgårdsavfallspunkt

Adress:
Återvinningsstationen, Ampumaradantie 10
Lat: 63.538460, Lng: 23.649213

Öppethållningstider:
Måndag, Onsdag, 11:30 - 18:00
Tredje lördagen i månaden 09:00 - 13:00