Rinki Steinpottvägen

Rinki Steinpottvägenekopunkt

Rinki-ekopunkt

Adress:
Steinpottvägen,Esse
Lat:63.593637, Lng:23.050333

Avfallskärl:

  • Glasförpackningar
  • Kartong
  • Metall
  • Returpapper