Återvinningsstation Terminalgatan

Återvinningsstation Terminalgatanekopunkt

Adress:
Terminalgatan 1, Karleby
Lat:63.8317301, Lng:23.1465361

Avfallskärl:

  • Batterier
  • Glasförpackningar
  • Metall
  • Returpapper