Jokilaakson skola

Jokilaakson skola ekopunkt

Adress:
Älvdalsvägen 8, Karleby
Lat: 63.846188, Lng: 23.194983

Avfallskärl:

  • Batterier
  • Glasförpackningar
  • Metall
  • Returpapper