Jokilaakson skola

Jokilaakson skola ekopunkt

Adress:
älvdalsvägen 8, Karleby
Lat: 63.8455892, Lng: 23.1951659

Avfallskärl:

  • Batterier
  • Glasförpackningar
  • Metall
  • Returpapper