Puntus

Puntusekopunkt

Adress:
Puntus, Karleby
Lat:63.856538, Lng:23.166858

Avfallskärl:

  • Batterier
  • Glasförpackningar
  • Metall
  • Returpapper