Rinki Ahlströmsgatan

Rinki Ahlströmsgatanekopunkt

Rinki-ekopunkt

Adress:
Ahlströmsgatan 22,Jakobstad
Lat:63.6836486, Lng:22.7176759

Avfallskärl:

  • Glasförpackningar
  • Kartong
  • Metall
  • Returpapper