Rinki Bäcksvägen

Rinki Bäcksvägen ekopunkt

Rinki-ekopunkt

Adress:
Bäcksvägen 3,Karleby
Lat: 63.8523762, Lng: 23.1583004

Avfallskärl:

  • Glasförpackningar
  • Kartong
  • Metall
  • Returpapper