Rinki Bäcksvägen

Rinki Bäcksvägenekopunkt

Rinki-ekopunkt

Adress:
Bäcksvägen 3,Karleby
Lat:63.852831, Lng:23.159404

Avfallskärl:

  • Glasförpackningar
  • Kartong
  • Metall
  • Returpapper