Rinki Fallvägen

Rinki Fallvägenekopunkt

Rinki-ekopunkt

Adress:
Fallvägen 49,Jakobstad
Lat:63.659680, Lng:22.664552

Avfallskärl:

  • Batterier
  • Glasförpackningar
  • Kartong
  • Metall
  • Returpapper