Rinki Hermelingränd

Rinki Hermelingrändekopunkt

Rinki-ekopunkt

Adress:
Hermelingränd,Jakobstad
Lat:63.685538, Lng:22.755943

Avfallskärl:

  • Batterier
  • Glasförpackningar
  • Kartong
  • Metall
  • Returpapper