Rinki India

Rinki Indiaekopunkt

Rinki-ekopunkt

Adress:
India,Jakobstad
Lat:63.692119, Lng:22.695948

Avfallskärl:

  • Batterier
  • Glasförpackningar
  • Kartong
  • Metall
  • Returpapper