Rinki Järnvägsgatan

Rinki Järnvägsgatanekopunkt

Rinki-ekopunkt

Adress:
Järnvägsgatan,Jakobstad
Lat:63.682454, Lng:22.710060

Avfallskärl:

  • Batterier
  • Glasförpackningar
  • Kartong
  • Metall
  • Returpapper