Rinki Järnvägsgatan

Rinki Järnvägsgatan ekopunkt

Rinki-ekopunkt

Adress:
Järnvägsgatan,Jakobstad
Lat: 63.682454, Lng: 22.710060

Avfallskärl:

  • Batterier
  • Glasförpackningar
  • Kartong
  • Metall
  • Returpapper