Rinki Kattholmsvägen

Rinki Kattholmsvägenekopunkt

Rinki-ekopunkt

Adress:
Kattholmsvägen 1,Karleby
Lat:63.838190, Lng:23.171983

Avfallskärl:

  • Glasförpackningar
  • Kartong
  • Metall
  • Returpapper